Salı, Temmuz 5Önemli Haberler

İçişleri Nazırlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 İçişleri Nazırlığı personel alımı sözlü sınav mülakat ne zaman?

(c) Nihayet başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş vedeya Türk Medeni Yasaunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Halk haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Müeyyide Yasaunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl vedeya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvedenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene vede bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvedet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvedeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama vedeya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Bir cevap yazın

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |