Çarşamba, Aralık 1News That Matters

Paralel araç ithalatında yanlışsız değer tespiti için tedbir alındı

Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda “paralel ithalat” olarak bilinen, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında değer tespitinin gerçek yapılması için tedbir alacak.

Paralel ithalat yolu ile yurda getirilen araçların bedel tespitinin yanlışsız yapılmamasından kaynaklanan vergiyi de kapsayan kaçaklar yaşanabiliyordu.

AKSESUAR, DONANIM VE ÖZELLİKLERİNE NAZARAN ARAÇLARIN GÜMRÜK DEĞERİ YANLIŞSIZ BELİRLENECEK

Alınacak tedbirlerle aracın aksesuar, donanım ve özelliklerine nazaran gümrük değerinin hakikat belirlenmesi sağlanacak.

GENELGE KAYINLANDI

Bakanlık tarafından mevzuya ait, “distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında gümrük değerinin tespiti işlemleri” bahisli bir genelge yayınlandı.

GÜMRÜK SÜREÇLERİYLE İLGİLİ KİŞİLER GEREKLİ BÜTÜN DOKÜMAN VE BİLGİLERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ

Bakanlığa intikal eden bilgilerden, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında değer tespiti konusunda zahmetler yaşandığı ve tereddütlerin oluştuğunun belirtildiği genelgede, Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük süreçleriyle ilgili şahısların, yönetimin talebi üzerine belirlenen mühletler içinde gerekli bütün evrak ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlü olduğu anımsatıldı.

Paralel araç ithalatında yanlışsız değer tespiti için tedbir alındı

GÜMRÜK DEĞERİNDE KUŞKU OLUŞURSA EK BİLGİ İSTENECEK

Genelgede, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatlarında belirlenen konulara nazaran süreç yapılmasının uygun bulunduğu aktarıldı. Kelam konusu araç ithalatında uyulacak kurallar şöyle sıralandı:

– İthale husus aracın distribütör sıfatıyla ithal edilip edilmediği, ithalatçıdan temin edilecek mukaveleler incelenerek tespit edilecek.

– Beyan edilen gümrük değerinin gerçeklik yahut doğruluğu konusunda makul kuşku oluşması halinde, değer tespit teknikleri ile değer araştırması ve incelemesine ait olarak Gümrük Kanunu ve ikincil düzenlemeler uyarınca, beyan sahibinden, gümrük yönetimince belirlenecek ilave ispatlayıcı bilgi ve dokümanlar istenilerek süreç yapılacak.

– İthale mevzu aracın distribütörünün bulunması halinde, gümrük değerinin tespitinde, distribütörden temin edilen değer bilgisi, gümrük değeri ile ilgili mevzuat kararları çerçevesinde data olarak dikkate alınacak.

– Araca ilişkin, ihraç ülkesi gümrük yönetimi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın birinci satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneği beyannameye eklenecek ve gümrük yönetimlerince bu konu denetim edilecek. Kelam konusu dokümanların eklenmediği beyannamelerin muayene ve/veya denetim süreçleri tamamlanmayacak.

Paralel araç ithalatında yanlışsız değer tespiti için tedbir alındı

GEREKİRSE YURT DIŞI ARAŞTIRMASI YAPILACAK

Veri kartı (teknik evsaf kartı) olan markalar için bu kartın beyannameye eklenmesi istenen genelgeye nazaran, öteki uyulacak kurallar şöyle:

– Beyannameye eklenen faturaların, Gümrük Yönetmeliği’nde belirtilen konulara uygun olup olmadığı ile kelam konusu faturalarda, araç üstünde bulunan ek donanım ve aksesuar bilgileri ile bunların değerlerinin yer alıp almadığı denetim edilecek.

– Eşyanın muayene yahut denetimi yapılırken, araç üzerinde standart ve/veya ek hangi donanım ve aksesuarların bulunduğu, bunların değerleri, standart donanım kapsamında bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa ise faturada ayrıyeten belirtilip belirtilmediği bilhassa incelenecek.

– Beyan edilen gümrük değeri ve/veya araçta bulunan donanım ve aksesuarların tespiti için her halükarda, ilgili markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası temel alınarak, taşıdığı donanım ve aksesuarlar ile değeri konusunda bilgi istenilecek. Distribütörün bulunmaması halinde üniversitelerin ilgili kısımlarından aracın aksesuar ve donanımları ile ilgili teknik rapor talep edilecek.

– Yurt dışı araştırmasına gidilmesine gereksinim duyulması durumunda, ihracatçı ülkeden karşılık alınabilmesi için talep yazısında, yurt dışı araştırmasına gereksinim duyulma nedenleri unsurlar halinde açık ve anlaşılır biçimde belirtilecek.

Bir cevap yazın