Pazar, Kasım 28News That Matters

Resmi Gazete 20 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Türkiye için değerli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirilerin yer aldığı 20 Kasım 2021 Cumartesi tarihli ve 31665 sayılı Resmi Gazete’nin detayları belirli oldu.

Pekala, 20 Kasım 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 20 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları…

20 KASIM 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Ankara İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çiftlik KÖK Karaali KÖK Güç Nakil Hattı”nın İmali Hedefiyle Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4814)

–– İzmir İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çayır-Teleferik KÖK Güç Nakil Hattı”nın İmali Gayesiyle Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4815)

–– İzmir İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Suludere KÖK-Veliler KÖK Ortası Ana Sınır ve Branşman Yenileme Dağıtım Sınırı Projesi Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Hedefiyle Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4816)

–– İzmir İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Yenikent Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Gayesiyle Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4817)

–– Konya ve Karaman Vilayetleri Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Hasanoba DM-Boyalıtepe KÖK Güç Nakil Hattı”nın İmali Maksadıyla Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4818)

–– Hatay İli, Arsuz İlçesinde Bulunan Madenli Yat Limanının Memleketler arası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 4819)

–– Amasra Yolcu Limanının Memleketler arası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 4820)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokulların Kapatılması ve Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Fakültenin İsminin Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4821)

–– Balıkesir İli, Burhaniye ve Edremit İlçeleri Hudutları İçerisinde Bulunan Kadıncık Deresi Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4822)

–– İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Tedbiri Uygulanmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 4824)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 ve 554)

YÖNETMELİKLER

–– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4825)

–– Strateji ve Bütçe Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Sıhhat Meslek Mensupları ile Sıhhat Hizmetlerinde Çalışan Başka Meslek Mensuplarının İş ve Misyon Tariflerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleksel ve Teknik Anadolu Liselerinde Tahsil Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Takviyesi Verilmesine Ait Bildiri

–– 5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Tahsil Gören ve Evvelki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Dayanağı Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Dayanağı Ödemesine Ait Bildiri

–– Veteriner Denetimlerine Tabi Eser İthalatında Denetim Evrakı ve İthalat Basamaklarında Sunulması Gereken Evraklar ile Bunlara Ait Yol ve Temeller Hakkında Bildiri (No: 2021/28)

–– İthalatta Korunma Tedbirlerine Ait Bildirim (No: 2021/7)

–– Avukatlık Taban Fiyat Tarifesi

KONSEY KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurasının 04/11/2021 Tarihli ve 9895 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir