Pazar, Kasım 28News That Matters

Veteriner denetimlerine tabi eserlerin ithalat temelleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Veteriner Denetimlerine Tabi Eser İthalatında Denetim Dokümanı ve İthalat Etaplarında Sunulması Gereken Dokümanlar ile Bunlara Ait Yöntem ve Temeller Hakkında Bildirisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildiriyle, veteriner tıbbi eserler mevzuatı kapsamındaki eserlerle üreme eserleri hariç, veteriner denetimlerine tabi eserlerin ithalatında denetim dokümanı ve ithalat basamaklarında sunulması gereken evraklar ve bunlara ait tarz ve temellerin belirlenmesi amaçlanıyor.

İthalatçı firma sunduğu bilgi ve dokümanların doğruluğundan sorumlu tutulacak. Sunulan dokümanlarda belirtilen ölçüsü geçen veteriner denetimlerine tabi eser için denetim evrakı onay alamayacak.

Bakanlık, hayvan hastalığının nevine bağlı olarak, hayvan hastalıklarının bulunduğu ülke ve bölgelerden ithal edilmesi riskli olan eserlerin listesini yayınlayacak. Bu listedeki hastalık taşıma riski olan eserlerin kelam konusu ülke ve bölgeden ithalatı için denetim dokümanı onaylanmayacak.

Veteriner sıhhat sertifikasının geçerlilik mühleti sertifikada belirtilen mühletle hudutlu tutulacak. Sertifikada müddet belirtilmediği takdirde, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren, hava yoluyla gelen sevkiyatlarda 15 gün, kara yoluyla gelenlerde 30 gün, demir yoluyla gelenlerde 60 gün, deniz yoluyla gelenlerde 120 gün geçerli kabul edilecek.

Evraklar elektronik olarak sunulacak

Veteriner denetimlerine tabi eserlerin ülkeye girişinde, sevkiyattan sorumlu kişi yahut ithalatçı tarafından Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden ön bildirim yapılacak. Veteriner denetimleri sonucunda mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi halinde ithalata onay verilecek.

İthalat etabında, onaylanmış denetim dokümanı ve ekleri, özgün veteriner sıhhat sertifikası, orijin evrakı üzere dokümanlar sunulacak. Atlantik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus thynnus) ve Pasifik Mavi Yüzgeçli Orkinosu (Thunnus orientalis) için orijin evrakı aranmayacak.

Bu evraklardan belirlenenlerin Bakanlığın elektronik kayıt sistemi üzerinden sunulması sağlanacak. 

Bildirimin yürürlüğe girdiği tarihten evvel çıkış ülkesinde ihraç emeliyle taşıma dokümanına bağlanmış yahut gümrük mevzuatı uyarınca gümrük yönetimlerine sunulmuş eserlerin ithaline ait süreçler, 45 gün mühletle yürürlükten kaldırılan Hayvansal Eser İthalatında Denetim Evrakı Onaylanması ve İthalat Etabında Sunulması Gereken Dokümanlar Hakkında Bildiri kararlarına nazaran yürütülecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir