Salı, Aralık 7News That Matters

Adalet Bakanı Gül: Tenkitten, eleştirmekten çekinmeyin. Sakın ola statükoya teslim olmayın

Bakan Abdulhamit Gül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen, 150’nin üzerinde hukuk fakültesi öğrencisinin vekil olarak misyon aldığı, meclis kümelerine ayrılarak yasa tasarılarını tartıştığı İstanbul Üniversitesi Meclis Simülasyonu aktifliği kapanış programına katıldı.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezindeki programda konuşan Bakan Gül, ülkenin geleceği ve kendi gelişimlerine katkıda bulunmak için bir pazar gününü bu türlü bir aktifliğe ayıran gençleri tebrik etti. Bu çalışmanın gençlerin mesleksel hayatına çok kıymetli katkılar sağlayacağına değinen Bakan Gül, büyük bir heyecan duyduklarını lisana getirdi.

‘Parlamentoya hepiniz yakışırsınız’

“Parlamentoda ortamızda kesinlikle bulunacaklar da olacaktır. Yalnızca milletin temsilcisi olmak, parlamentoda milletvekilliği yapmak, yasama manasında bir yetkiyi kullanmaktan da öte bir durumdur. Yasama çalışmalarında en verimli çalışma, milletvekillerinin kanun teklifinde akademisyenlerden, bu hususun uzmanlarından, sivil toplum kuruluşlarından, toplumun farklı bölümlerinden, husus neyse hangi alanla ilgiliyse ticaretle ilgiliyse ticaret erbabından, Ticaret Hukuku Kürsüsü’nden, özel hukuktan, cezayla ilgiliyse Ceza Hukuku Kürsüsü’nden, bu husustaki uygulayıcılardan, kanun yapıcılarının, milletvekillerinin istifade etmesi lazım. Buradan mezun olduğunuzda ister avukat olun ister hakim savcı olun ister öğretim vazifelisi olun isterse milletvekili olun tüm yasama çalışmalarına katkıda bulunacak bir vazifeniz bulunacaktır. Misyonunuz ne olursa olsun avukat olursanız milletin vermiş olduğu bir vekalet var, onu temsil ediyorsunuz, savunma hakkının gelişmesi için kullanıyorsunuz, hakim savcı olursanız millet ismine adaleti tecelli ettirmek için bu onurlu misyonu ifa ediyorsunuz, nerede hangi meslekte olursanız olun millet ismine bir şey yaptığınızı, bir harekette bulunduğunuzu asla hatırdan çıkarmayın.”

‘TBMM ulusal iradenin tecelligahı’

Bakan Abdulhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir asrı aşkın müddettir “milli iradenin tecelligahı” olarak vazife ifa ettiğini kaydetti.

Parlamentoda kürsünün gerisinde “Egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir” yazısı olduğunu anlatan Gül, “Bu yazı sıradan bir yazı değildir. Bu yazı Türkiye’nin demokrasinin, hukukunun, ulusal iradenin tecellisi manasında serlevhadır, çok değerli bir manaya sahiptir. Parlamentoda bu yazıyı gördüğünüzde ve hala bu hayata geçtiğinde, bunu görmesek de hissediyoruz, yaşıyoruz, bu bir ülke için, demokrasi için en büyük kazanımdır” tabirlerini kullandı.

23 Nisan 1920’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Meclis üyelerinin “Hakimiyet bila kayd-u kaide millete aittir” kararını tecelli ettirdiklerini belirten Bakan Gül, Meclis’in de “Gazi Meclis” olarak bu ruha sahip bir biçimde misyonunu sürdürdüğünü kaydetti.

Ankara’da parlamento ve Polatlı ortasının yaklaşık 90 kilometre olduğunu anlatan Gül, “Polatlı’dan top sesleri duyulmasına karşın parlamento çalışmalarını inkıtaya uğratmamıştır kanun yapma ve Kurtuluş Savaş’ını yönetme, Cumhuriyet’i ve demokrasiyi inşa etme gayretini sürdürmüştür. Bu manada da bizim için çok tarihi ve manalı bir çatıdır. Meclis demokrasimizin gücü ve garantisidir. Oraya sizin üzere genç arkadaşların iştirakiyle Meclis’teki bu çıta daha da yükselecektir” dedi.

‘Egemenlik kayıtsız ve kuralsız milletindir ruhunu kimse silemeyecek’

Adalet Bakanı Gül, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Meclis’in bir defa daha “Gazi” olduğunu hatırlatarak kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Meclis kubbesinin üzerine bombaların düştüğünü şahsen yaşayan bir arkadaşınızım. Meclis orada da tüm kıymetleriyle tüm yaklaşımlarıyla ve siyasi partilerin temsilcileriyle milletin iradesine karşı, bu taarruzun karşısında dimdik durmuştur, bir kere daha Gazi Meclis olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, Meclis’in de manevi şahsında mündemiç olan esarete karşı çıkışıyla bütün dünyaya Kurtuluş Savaşı’nda da 15 Temmuz’da da bir kere daha bunu göstermiştir. Kıyamete kadar da Gazi Meclis’te ‘Egemenlik kayıtsız ve kuralsız milletindir’ yazısını ve ruhunu kimse silemeyecek, kimse ülkemizi ve ulusal iradeyi işgal edemeyecektir. Milletimizin her vakit dara düştüğünde yegane sığınağı tecelligahı Meclis olmuştur.”

TBMM’nin bir Türkiye yansıması olduğunu vurgulayan Gül, Meclis’in her fikir, inanç ve kesitten milletin temsilcilerinden oluşan bir yapı olduğunu hatırlattı. Meclis’te hakim olan ruhun millete ilişkin ortak akıl olduğunu belirten Gül, “Milletimizin ruhu, ufku, ortak akıl, ortak iradesi ve bunların hepsinin oluşturduğu mehabet ve saygınlığı temsil ediyor. Yalnızca bir genel şura salonu değildir, yalnızca milletvekili sayılarıyla mücessem bir bina ya da bir çatıdan daha diğer bir şeydir. Milletimizin irfanını, ortak aklını ve gelecek tasavvurunu, ulusal iradeyi temsil eden bir manaya sahiptir. O yüzden de çok pahalıdır, bunu da her vakit muhafazamız gerekir” dedi.

Adalet Bakanı Gül: Tenkitten, eleştirmekten çekinmeyin. Sakın ola statükoya teslim olmayın

Adalet Bakanı Gül, yasama, yürütme ve yargıdan hangisinde misyon alınırsa alınsın millet ismine iş yapıldığının unutulmamasını istedi.

“Tecrübeden mahrum bilgi eksik ve aksak kalır.” diyen Gül, her meslekte işin püf noktasını öğrenmenin değerli olduğunu söyledi.

Gençlere İstanbul’u ruhuyla yaşamaları, arkadaşlık ve insan biriktirmelerini öneren Gül, “Bugün deseler ‘Tekrar döner misin?’ Her şeyi bırakır o öğrencilik yıllarıma dönmek isterim” sözlerini kullandı.

Bakan Gül, gençlere adil olmaları ve farklı görüşleri dinlemeleri tavsiyesinde bulunarak şöyle devam etti:

“Parlamentoya da hakim olan ruh, her görüşün her fikrin orada tartışılmasıdır. Niye yasama dokunulmazlığı, yasama sorumsuzluğu, kürsü dokunulmazlığı var? Kürsüde kim ne söylerse söylesin ona tahammül edeceksiniz, bunun ismi demokrasidir. Demokrasi tahammül kültürüdür. ‘Muhalefet, baksana neler söylüyor, neler eleştiriyor.’ Elbette eleştirecek. Demokrasinin en büyük kazanımı muhalefettir, muhalefet de eleştirecek”

Gençlerden siyasete ödev vermelerini ve milletin geleceğini dizayn etmelerini isteyen Gül, “Kimsenin sizin fikir, ömür stilinize, inancınıza müdahale etmesine müsaade vermeyin. Aklınızı da kiraya vermeyin arkadaşlar.” dedi.

‘İlk 100 bine girebilenler lakin Hukuk Fakültesini tercih edebilecek’

Bakan Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisini Hukuk Fakültesi öğrencilerine açacak çalışmayı bu periyotta yaptıklarını söyledi. Hukuk Fakültelerine girişte 2019’da birinci 190 bin muvaffakiyet puanına sahip olanların girebildiğini bunu 125 bine indirdiklerini belirten Gül, “Önümüzdeki yıl Türkiye’de birinci 100 bine girebilenler fakat Hukuk Fakültesini tercih edebilecek. Bu istikametiyle de çıtanın daha da yükseleceğine, Hukuk Fakültelerinin katkısının daha da artacağına inanıyorum” tabirlerini kullandı.

Türkiye’de herkesin hak ve özgürlüklerinin korunmasını talep etme, devletin de bunu müdafaa mükellefiyeti olduğunu lisana getiren Gül, ülkenin birlik ve beraberliğinin hep daha düzgün noktalara ulaştırmak gerektiğini söyledi. Gül, demokrasinin en büyük düşmanlarından birisinin de “Ötekileştirme” olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin yeni yüzyılda daha özgür, daha güçlü, daha müreffeh ve daha aydınlık bir Türkiye’ye hakikat emin adımlarla ilerlediğini belirten Bakan Gül, “Burada en büyük garantimiz siz gençlersiniz. Yeni yüzyılda yeni ve sivil bir anayasaya Türkiye’nin gereksinimi vardır diye düşünüyorum. Gelin sizlerin de eliyle daha da güzelleşsin, hem anayasa hem de kanunlar lafzıyla ruhuyla milletin problemlerini çözen, hukukun üstünlüğüne, demokrasinin güçlenmesine, çoğulculuğa, uzlaşmaya değerli katkılarda bulunsun” tabirlerini kullandı.

Bir cevap yazın