Cumartesi, Kasım 27News That Matters

‘Çocuklar internetteki şiddetten rahatsız’

 

MEHTAP GÖKDEMİR Ankara – CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Lider Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan ‘ Dijital Dünya ve Çocuk Hakları Raporu’ CHP MYK’ya sunuldu. Raporda, Türkiye’de en az 2 milyon çocuk personel olduğunun altı çizildi. En yaygın çocuk işçiliğinin tarım kesiminde görüldüğü kaydedilen raporda, “Tarım bölümünde çocukların fiyatsız aile emekçisi olarak çalıştırılmasının yanı sıra eğitime de devam edemedikleri görülmüştür. Çalışan çocukların çalışma nedenlerinde birinci sırayı yüzde 35.9 ile ‘hane halkı ekonomik faaliyetine yardımcı olmak’ alırken bunu, yüzde 34.4 ile ‘iş öğrenmek, meslek sahibi olmak’ yüzde 23.2 ile ‘hanehalkı gelirine katkıda bulunmak’ izlemiş, çocukların yüzde 6.4’ü ise ‘kendi muhtaçlıklarını karşılamak’ emeliyle çalıştıklarını söz etmişlerdir” denildi. Raporda, UNİCEF tarafından hazırlanan rapordaki şu bilgilere dikkat çekildi:

– Dünya genelinde toplam nüfusun yüzde 48’i internete bağlanırken gençlerin yüzde 71’i çevrim içidir. Varsayımı hesaplamalara göre 18 yaşından küçük çocuklar ve ergenler, tüm dünyadaki internet kullanıcılarının üçte birini oluşturmaktadır.

– Dünya genelinde gençlerin yüzde 29’u yaklaşık 346 milyon birey çevrim içi değildir. Afrikalı gençler, internete en az bağlanan kümedir. Avrupa’daki gençlerin yalnızca yüzde dördünün internet erişimi yokken, Afrikalı gençlerin yaklaşık yüzde 60’ı internete erişememektedir.

– Çocukların yüzde 40’ı “internetten okul ya da sıhhatle ilgili yeni şeyler öğrendiğini” belirtirken; yüzde dokuzu politik problemler yahut içinde yaşadığım topluma yarar sağlayacak mevzular hakkında bilgi ediniyorum” demiştir.

– Yüzde 23’ü şiddetten, yüzde 33’ü ise istenmeyen cinsel içeriklerden rahatsız olduklarını belirtmişlerdir.

‘Çevrimiçi zorbalık’

Raporda, CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı “Dijital Dünya ve Çocuk Hakları” başlıklı çevrim içi toplantıda yapılan birtakım tespitler de şöyle sıralandı:

– Dijital teknolojiler ve yenilikler, dezavantajlı çocuklar için daha uygun bir geleceğin kapısını aralayabilir.

– Dijital teknoloji ve etkileşim; çocukların güvenliğini, mahremiyetini, sağlığını ve mutluluğunu tehdit eden riskler de oluşturabilir.

– Dijital teknolojiler, bilgi paylaşımını ve işbirliği yapmayı kolaylaştırsa da cinsel içerikli malzemeler oluşturmayı ve çocukların istismar edildiği yahut sömürüldüğü diğer türdeki yasadışı içerikleri hazırlamayı, yayınlamayı ve paylaşmayı da kolaylaştırmıştır.

– Teknolojik kanallar çocukların birbirleriyle iletişim kurmalarını ve tecrübelerini çevrimiçi olarak paylaşmalarını sağlasa da yeni iletişim kanalları çevrimiçi zorbalık için de kullanılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir