Pazartesi, Mayıs 23Önemli Haberler

Mimarlar Odası Ankara Şube Lideri Tezcan Karakuş Candan’a soruşturma

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, düzenlediği basın toplantısında kent uğraşı nedeniyle haklarında açılan soruşturmaları, kent rantı ağını ve yaşanan hukuksuzluğu basın toplantısında masaya yatırdı.

Toplantıya Mimarlar Odası Ankara Şube Lideri Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Lider Yardımcısı Ünal Kara, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara Şube İdare Heyeti Üyeleri Muteber Osmanpaşaoğlu, Ali Atakan ve Songül Üzgün katıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Lideri Tezcan Karakuş Candan toplantıda, İdare Konseyi Üyesi Ali Atakan’ın Diyarbakır’a sürgün edilmesinin akabinde, kendisi hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ve Çankaya Kaymakamlığı’nın başlattığı soruşturmalara ait basın açıklaması yaptı.

Cezalandırılmaya çalışıldığını belirten Candan’ın açıklamaları şöyle:

GÖKÇEK PERİYODUNDA İNŞAAT ALANI VERDİLER: TOGO ikiz kulelerini biliyorsunuz, 2016 yılında TOGO ikiz kulelerine ait yüksek yoğunluklu bir yapılaşmayla, örtük emsalle birlikte olağanda 20 bin metrekare inşaat alanı yapılacak yere ne verdiler? 120 bin metrekare inşaat alanı verdiler. Kimin periyodunda verdiler? Melih Gökçek devrinde verdiler ve şahsa özel bir rant sağladılar. Bu plan değişikliğini Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak biz yargıya taşıdık 2016 yılında. Yargı, 2018 yılında Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı bu davada iptal kararı verdi. Biz de belediyeye yazdık. Dedik ki ‘Ey belediye, mahkeme bizim lehimize karar verdi. Bu binayı mühürleyin artık. Bu inşaat devam ediyor.’ Bunlar da mühürlemediler. Mustafa Tuna idaresinde. Mühürlemeyince biz de bunu tekrar yargıya taşıdık. Mühürlememe ve yargı kararına uymama sürecini. Yargı, 24 Ekim 2019 yılında Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin TOGO ikiz kulelerine ait, mühürlenmeme sürecine ait de bizim lehimize karar verdi ve Büyükşehir Belediyesi’ne de dedi ki ‘Siz bu binayı mühürleyeceksiniz. Yargı kararına nazaran.’ Ne oldu sonrasında? Ankara Büyükşehir Belediyesi de 16 Aralık 2019 yılında TOGO ikiz kulelerini mühürledi. O ortalar hatırlayın, kamuoyunda nasıl gündeme geldi? İşte ’25 milyon benden rüşvet istediler’ dedi Sinan Aygün çıktı Büyükşehir Belediyesi’ne. Büyükşehir Belediyesi bunu istinafa taşıdı. İstinaftan geri çekti. Ondan sonra tekrar hatırlayın. Sinan Aygün ne dedi? ‘İstinafa gidin yani bir üst mahkemeye gidin, ben orada hallederim’ dedi fakat üst mahkemeye de gitmedi Ankara Büyükşehir Belediyesi. Hasebiyle kamuoyu önünde bu haksız kar ve rantı bütün Türkiye’nin gündemine oturmuştu 2019 Aralık, 2020 Ocak ayında.

RANTİYECİLERİN CANI ÇOK YANIYOR: Sinan Aygün üzere bir rant üzerinden haksız yarar sağlayan kişinin malına dokunduğunuzda aslında canı çok yanıyor. Bu rantiyecilerin canı çok yanıyor. Biz de canlarını yakmaya devam ediyoruz. Zira, bunlar Ankaralıların sırtından kazanılmış haksız çıkarlar. Ne oldu? Bu sefer Sinan Aygün bu televizyon programından sonra hem benim hakkımda hem de Mimarlar Odası Ankara Şubesi hakkında kabahat duyurusunda bulundu. Kabahat duyurusundan da hiçbir şey çıkmadı. Sinan Aygün sindiremiyor zira 100 bin metre kare inşaat hakkı almış, biz de bunu yargıya taşımışız, daima kamuoyunda haksız kar elde ettiğini tabir ediyoruz. Buradan Sinan Aygün bu kere de benim Çankaya Belediyesi’nde çalıştığım misyonuma gitmeden; işte Mimarlar Odası’na gidiyor, diğer yerlere gidiyor, misyonuna gitmiyor ve vazifesine gitmeden haksız yarar elde ediyor yaklaşımıyla benim yargılanmamı isteyen bir müracaat yapıyor. İşte bu, yargıya gidiyor, yargı kaymakamlığa gönderiyor, kaymakamlık belediyeye gönderiyor. Bu süreçte de bir soruşturma geçiriyoruz. Bizim bu soruşturmada savunmalarımız alınıyor. Hem benim hem de çalıştığım Çankaya Belediyesi’nin savunmaları alınıyor ve ön incelemeler yapılıyor. Müfettiş, bir rapor hazırlıyor. Bu rapora nazaran de Sinan Aygün’ün savlarının temelsiz olduğu ve gerçek olmadığı kanaatine varılarak benim hakkımda soruşturmaya gerek olmadığına dair karar veriliyor. Bu karar verme sürecinde Sinan Aygün diyor ya, işe gitmeden maaş alıyor, haksız kar sağlıyor. Aslında buradaki konu şu, buradaki olay yani kamu çalışanının, bir devlet memurunun Anayasa’nın 131. Maddesi’ne nazaran kurulmuş bir anayasal kuruluşta idare konseyi üyeliği yapamayacağının altını çizmeye çalışıyor. Yani diyor ki sen devlet memurusun, sabah sekizde işe geleceksin, akşam beşte çıkacaksın, beşten sonra da yaparsan gidip bir dernek üzere idare heyeti üyeliği yapacaksın diyor.

MÜSAADESİZ VE DİSİPLİNSİZ BİR HALDE MESAİYE UYMAMA ÜZERE BİR DURUM KELAM KONUSU DEĞİL: Artık, anayasal bir kuruluş kamu vazifesi yapar. Kamu vazifesi, saat beşten sonra yapılmaz. Bu esasen yargı kararlarıyla ve Danıştay kararlarıyla çok nettir. Ayrıyeten 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nda bizim bu tıp organlarda vazife almamamızın aslında önü açılmıştır. Hasebiyle ben birebir vazifesi, Mimarlar Odası Ankara Şube lideriyken ben saat üçte TBMM’de görüşmem varken saat üçte ben işyerimde olamam. Bunu aslında işyerim bilir. İşyerine bu masraf. Münasebetiyle bu iki çakışma sürecinde sen diyor, ‘Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı yapıyorsun, açıklama yapıyorsun, TOGO’ya dava açıyorsun, beni mağdur ediyorsun, malımı mülkümü ortadan kaldırıyorsun, sen bunu yapamazsın, sen işyerinde olmak zorundasın, sen müsaadesiz olarak terk ediyorsun’ demeye getiriyor. Artık Çankaya Belediyesi bütün bu ön incelemelerde aslında, benimle ilgili şu savunmayı verdi. Zira hakikat olan buydu. Çankaya Belediyesi’nde çalıştığım kurum şurasıdır. Bu kurumda şu tıp işleri yapar. Bilimsel bilgisine başvururuz. Başvurduğumuz noktada da işlerini yapar. İkincisi, ben tıpkı vakitte öğretim görevlisiyim. Atılım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, kent ve mimarlık alanında bilgi birikimime ve tecrübemi öğrencilere vermem için beni belediyeden talep ediyor. 2547 sayılı kanuna nazaran. Belediye bana başkanlık makamıyla olur veriyor. Ben gidiyorum hafta 15 saat Atılım Üniversitesi’nde ders veriyorum. Üçüncüsü, tekrar Çankaya Belediyesi diyor ki Tezcan Karakuş Candan diyor Anayasal kuruluş olan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin lideridir diyor ve kamu misyonu yapıyor diyor. Bu kamu misyonu yaptığı süreçte diyor verilen tüm vazifeler sıralı disiplin amirlerinin bilgisi dahilindedir diyor. Münasebetiyle müsaadesiz ve disiplinsiz bir formda mesaiye uymama üzere bir durum kelam konusu değildir. Bu türlü nitelenemez diyor.

SOYLU, SORUŞTURMAK İÇİN PARTİDAŞI UĞUR KILIÇ’I GÖREVLENDİRDİ: Sinan Aygün, benimle ilgili soruşturma müsaadesi verilmedi diye dayanamadı uykuları kaçtı onun. Tekrar itiraz etti. Yargı dedi ki Tezcan Karakuş Candan istikametinden bir şey yok ancak metot istikametinden bir iki atlama yapılmış dedi. Eylül 2021’de de tekrar soruşturma açılıyor. Sonuçta da 2021’de Süleyman Soylu, bu soruşturmayı yürütmek üzere Uğur Kılıç’ı görevlendiriyor. Uğur Kılıç kim? Uğur Kılıç, Süleyman Soylu’nun partidaşı, birlikte siyaset yaptığı şahsiyet. 2019 yılında emekliye ayrılmışken Mülkiye Baş Müfettişliği’ne getiriliyor ve sonra hatırlayın, Kanal İstanbul sürecinde Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye Ekrem İmamoğlu’na bu bir devlet projesidir, karşı çıkamazsın diye soruşturma açan şahsiyet. Uğur Kılıç, dört aydır Çankaya Belediyesi’nde soruşturma yürütüyor, ön inceleme yürütüyor. Bu ön incelemeden de hiçbir şey çıkamayacağını gördü. Zira, bu süreç tekraren defa yargıya gitti. Tekraren kere soruşturuldu. Tekraren sefer evrakın kapatılması kararı çıktı.

BU İNSANLARIN RANT ALAKALARINI AÇIĞA ÇIKARTMAK İÇİN AYRIYETEN ÇALIŞIYORUM: Bu sefer de tuttu, dün prestijiyle Uğur Kılıç; müsaadesiz ve mazeretsiz biçimde işe gelmediğim, sistemsiz bir biçimde diyor. Hakikat. Aritmetik olarak sistemsiz bir biçimde lakin onunda bir nizamı var. Haftada iki gün okula gidiyorum. Haftada üç gün işyerime gidiyorum. Mimarlar Odası’nın işleri olduğunda haftada üç gün, beş gün bu işlerle ilgileniyorum. Benim bir sistemim var. Yasal düzenleme çerçevesinde lakin 7/24 bu insanların rant münasebetlerini açığa çıkartmak için ayrıyeten çalışıyorum. Bunun için rastgele bir para ödemiyorlar. Münasebetiyle 24 Aralık’ta yeni bir soruşturma açıyor. Sen son iki yılda sistemsiz olarak işe geliyorsun. Hasebiyle senin hakkında diyor, disiplin soruşturması açıyorum diyor. İçişleri Bakanlığı makamının bana verdiği yetkiyle diyor. İçişleri Bakanı kim oluyor? Benim disiplin amirim değil. Benim disiplin amirim birinci derecede belediye lideri. En son çıkan kanunla Cumhurbaşkanı da disiplin amirimiz oldu.

SOYLU, BELEDİYE LİDERİNİN VE CUMHURBAŞKANI’NIN YETKİSİNİ GASP EDİYOR: Cumhurbaşkanı’nın onayı var mı? Bu da yok. Süleyman Soylu, partidaşı müfettiş Uğur Kılıç aracılığıyla; bir lokal idarelerde belediye liderinin hakkını gasp ediyor. İkincisi, Cumhurbaşkanı’nın yetkisini de gasp ediyor. Süleyman Soylu sen kimsin? Sen kimsin? Bundan bir ay evvel çıkıp televizyonlarda muhtarlara açıklama yapan bir şahsiyet. Siz metruk binaları yıkın, hukuk geriden gelir diyen, hukuku ayaklar altına alan; sonra da Adalet Bakanlığı açıklama yapınca işte ben o denli dememiştim falandı feşmekandı diyen bir İçişleri Bakanı. Ha, Cumhurbaşkanı yetki versin, bunun üzerine soruştursun. Bunun gerisinden ne çıkar biliyor musunuz? Öbür bir hasımlık, diğer bir kent suçu… Atatürk Orman Çiftliği’nde, Atatürk’ün koşullu bağışı ve vasiyetine muhalif biçimde 600 bin metrekarelik betonu Atatürk Orman Çiftliği’ne çakan sonra da hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği kararı, ‘Ben bu hukuk kararlarına uymam, bu binaya da girer otururum, gücünüz yetiyorsa gelin yıkın’ diyen, bu ülkeyi maalesef temsil eden Cumhurbaşkanı’nın kentsel suça iştiraki ve hasımlığı çıkar. Yapsınlar bunu.

TOGO KULELERİ YIKILIRSA YARGILANMA SÜRECİNİN ÖNÜ AÇILACAK: TOGO kuleleri yıkılırsa bu kent rantı ve rant kartellerinin yargılanma sürecinin önü açılacak. Onun yıkılması da bizim uğraşımızın sürekliliğini sağlayacak. Ekim 2021’de Büyükşehir Belediyesi bir karar alıyor. TOGO ikiz kuleleriyle ilgili bir hukukî süreç varken, Danıştay bu kararı vermişken; hukuksal görüşe muhtaçlık duyuluyor. Türel görüş, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınması gerekiyor. Ona nazaran süreç yapılacak. Ben bunu 29 Kasım prestijiyle tweet atıyorum. Açıklayın diye. Sinan Aygün 2 Aralık itibariyle bu defa yeni bir şikayette bulunuyor. 3 Aralık’ta Süleyman Soylu, Mülkiye Başmüfettişi Uğur Kılıç’a mesaiye gitme gelme konusunda soruşturma müsaadesi veriyor. Burada hukuksuz bir süreç var. Cezalandırmak istiyorlar. Lakin yanlış kayaya çarptılar. Zira Mimarlar Odası Ankara Şube İdare Heyeti, bu çabayı yaparken, bu kararlarını verirken idare konseyi üyelerini itinayla seçer. Sizin şantajlarınıza, sizin tehditlerinize boyun eğecek insanları idare heyetinde barındırmaz. Zira bu çaba; Ahmet’in, Mehmet’in uğraşı değil. Bu uğraş Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet kıymetlerinin ve onların başşehrinin kent rantına karşı çıkılan bir çabadır. İşimizi kaybedebiliriz, sürgün edebilirsiniz, bize cezalar verebilirsiniz. Ne umurumuzda? Zira siz gideceksiniz. Süleyman Soylu da, Uğur Kılıç da, Sinan Aygün de TOGO ikiz kuleleri de, onunla işbirliği içerisinde olan şahsiyetler de gidecekler. Siz gideceksiniz biz kalacağız. Siz gidene kadar da bu gayretin peşini bırakmayacağız.

YIKIM ŞENLİĞİ DÜZENLEYECEĞİZ: Haksız karın hesabını verecekler. Biz de yıkım şenliği düzenleyeceğiz. TOGO ikiz kulelerinde… Yıkım kararı çıksın, o yetkiyi kullanarak Türkiye’de aslında bir şov alanına dönüştürülerek, kimsenin burnu bile kanamadan memleketler arası ortamlarda, belgesellerde izliyorsunuz ya büyük büyük binaları yıkıyorlar, bu türlü etrafta herkes seyrediyor. Aha onu o denli yıkma işinin tertibini yaparız biz. Sinan Aygün ağlamasın. Kurallara uyacak, yargının verdiği kararları yerine getirecek. Haksız kar sağlamayacak. Sonra da ağlamayacak.”

Bir cevap yazın

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |