Pazar, Mayıs 22Önemli Haberler

Foto muhabirin önceliği etik kıymetlere sahip çıkmak olmalı

1920’ler ve 1930’larda fotoğrafların kullanıldığı gazete ve mecmualara isteğin artması foto muhabirlik meslek kolunun ortaya çıkmasını sağladı. Vakit içinde gelişen teknoloji ile foto muhabirliğin dönüşüm yaşadığını belirten uzmanlar, kriterlerin karşılanabilmesi noktasında meslek yüksekokulu ve lisans seviyesinde eğitim verilmeye başlandığını tabir ediyor. Uzmanlar; foto muhabirlerinin görsel hafızalarını aktif kullanabilmeleri, mahremiyet konusunda hassas dengeyi kurabilmeleri ve etik pahalara sahip çıkmaları gerektiğini vurguluyor.

Üsküdar Üniversitesi Bağlantı Fakültesi Görsel İrtibat Tasarımı Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karadoğan İsmayilov, fotoğrafçılığın gelişimi ile foto muhabirlik mesleğinin günümüzdeki dinamikleri ve gereklilikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

1920’lerde fotoğraflı yayınlara ilgi arttı

Foto muhabirliğinin 1920’lerden beri bir meslek olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karadoğan İsmayilov, “O vakitlerden itibaren gelişen baskı teknikleriyle mecmua ve gazetelerde fotoğrafları tekrarlı biçimde basmak imkânı mevcuttu. Fotoğraf, yazılı sözleri anlamlandırma marifetine sahip olma noktasında hudutlu bireylere dahi tesirli biçimde sıkıntısını anlatabilen özelliklere sahipti. 1920’ler ve 1930’larda fotoğrafların kullanıldığı gazete ve mecmualara ilgi arttı. Aktüel görsellerin derlenebilmesi için bu işle uğraşan bir meslek kolu ortaya çıktı. Evvelden vaktin medya kuruluşlarının arşivlerindeki fotoğraflar ve illüstrasyonalar, metinlerin desteklenmesinde kullanılırken vakitle aktüel içeriklerin fotoğraflı hikayesini üretecek bir iş kolu doğmuş oldu.” dedi.

Haber fotoğrafçılığı olayı merkeze alıyor

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karadoğan İsmayilov, vakit içerisinde foto muhabirliği kavramında çeşitli dönüşümlerin gerçekleştiğini tabir etti ve kelamlarına şöyle devam etti:

“Temel mantık bir haberin sözcüklerin yanında fotoğraflarla anlatılabilmesidir. Foto muhabir tarifi birinci periyotlarda yanında fotoğraf makinesi taşıyan muhabirleri tabir etmek maksadıyla kullanılıyordu. Lakin haber fotoğrafçılığı ile foto muhabirlik ortasında kimi farklılıklar bulunuyor. Haber fotoğrafçılığı olayı merkeze alır. İmkan varsa yaratıcı bir lisan ya da estetik kodlar kelam konusu olabilir fakat olayların tasvir edilmesi ve tanıklık ön plandadır. Manzaraların elde edilmesinde aciliyet çok değerlidir. Foto muhabirlerinin ise haberin genel oluşumu üzerindeki sorumluluğu daha geniş ölçekte kelam konusu. Haber fotoğrafından kim, ne, neden, nerede ve ne vakit üzere temel soruların karşılıklarının verilmesi beklenir. Lakin foto muhabir bu cevapların ötesinde yanıtlanmayan birtakım soruları okuyucu ve izleyiciye yöneltir. Bu istikametiyle daha ağır zihinsel performans gerektiren bir lisanı ortaya koyma hünerine sahiptir.”

Foto muhabirlik mesleği dönüşüm yaşadı

Gelişen teknolojinin fotoğrafların üretimi, işlenmesi ve transferi konusunda yeni imkanlar sağladığını belirten İsmayilov, “Gelişen teknoloji, foto muhabirlik mesleğinin de dönüşüme uğramasını sağladı. Farklı mecraları bünyesinde bulunduran kurumsal yapılar içinde foto muhabirin de vazife tariflerine yeni marifetler eklenmeye başlandı. Manzara elde etmek için kullanılan ekipmanlar, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve görüntü kayıt elde etmeyi imkanlı kılıyor. Foto muhabirler hem fotoğraf hem de görüntü kayıt alıp bu görsel metinlerin üzerinde düzenleyici programlar vasıtasıyla gereken süreçleri yapabiliyor. Bunun yanında foto muhabirden haberin metnini yazması, farklı mecralarda yayına hazır hale gelen haberi süratle dijital data olarak transfer etmesi bekleniyor.” diye konuştu.

Foto muhabir etik bedellere sahip çıkmalı

Her meslekte olduğu üzere foto muhabirliğinde de mesleksel kodların, ekonomik, kültürel ve ruhsal belirlenimlerin vakit zaman çatışma ögesi teşkil etmesinin doğal olduğunu lisana getiren İsmayilov, “Bir foto muhabir öncelikli olarak etik pahalara sahip çıkmalı. Yaratıcı ögelerin kullanımı ve haberciliğin temel bileşenleri ortasında istikrar kurabilmek çok kıymetli. Evvelce kurgulanmış, tekrar canlandırılmış sahnelerin kullanılması üzere durumlar, elde edilen eser estetik ve tesirli olsa bile etik açıdan önemli problemler oluşturabiliyor. Dijital teknikler yardımıyla imgeler üzerinde çarçabuk radikal müdahalelerin yapılabilmesi yeniden foto muhabirin hassas olması gereken etik problemlere yol açabiliyor.” sözlerini kullandı.

Mahremiyet konusunda istikrar kurabilmek değerli

Foto muhabirlerinin hem kelamlı ve yazılı tabir yeteneğini hem de görsel lisana hâkimiyetini geliştirmiş olmaları gerektiğini vurgulayan İsmayilov, “Foto muhabir, habere kaynak teşkil eden kurum ve şahıslarla ilgili türel mecburilik halleri harici ifşaatta bulunmamaya ihtimam göstermeli. Bilhassa mahremiyet konusunda kamunun haber alma hürriyeti ve şahsi haklar konusunda hassas bir istikrar kurabilmeli. Haber üretim sürecindeki toplumsal dinamikleri yanlışsız kullanmalı, takım ruhuyla çalışma marifetine sahip olmalı. Düzgün bir foto muhabir teknik ekipmanına hakim olmalı, husus, yer ve bağlam değişkenlerine nazaran seçimlerini seri biçimde yapabilmelidir. Uygun bir gözlemci olmak, görsel hafızasını aktif kullanabilmek ve olay örüntülerine hassaslığını geliştirerek sağlam öngörülerde bulunabilmek foto muhabirliğinde kıymetli özelliklerdir. Haberin akışı esnasında hakikat insiyatif alıp harekete geçerek uygun görsel gereçleri toplamanın yanında elde edilen malzemeyi çözümleme ve yorumlama marifetine de sahip olmalı. Anlık ve gündelik görsel dataların uzun vadede takibini yapabilmeli ve sosyoekonomik, kültürel, ruhsal, ideolojik etkileşim ve dönüşümleri bütünsel açıdan değerlendirebilmelidir.” dedi.

Meslek okulu ve lisans seviyesinde eğitimler veriliyor

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karadoğan İsmayilov, ‘Zamanla mesleğin kendi içsel dinamikleri, aşikâr kriterlerin karşılanması noktasında eğitimin gerekliliğini doğurdu. Meslek okulu ve lisans seviyesinde bu alanda eğitimler verilmeye başlandı.’ dedi ve kelamlarını şöyle tamamladı:

“Günümüzde gelişen teknolojinin sunduğu imkanlar, beşere olan muhtaçlığın azalacağı istikametinde bir yaklaşımı da beraberinde getiriyor. Seri biçimde güvenlik kameralarından, vatandaşların olay anında ürettikleri ve paylaştıkları manzaralardan ve ajans kaynaklı görsellerden derlenerek kısa müddette az maliyetle hazırlanıp deverana sokularak tüketilebilecek içerikler üretmek mümkün hale geldi. Fakat olayların ve olguların, hem estetik kodlar gözetilerek, hem de farklı çıkar kümelerinin perspektiflerini adil biçimde temsile imkân verebilecek biçimde kodlanarak paylaşılması gerekiyor. Bu durumda hem kuramsal açıdan hem de pratik bakımdan eğitimli insan faktörü olmadan muhakkak bir kalitenin üzerinde habercilik yapılması imkanlı görünmüyor. Birbirinin kopyası, birden fazla vakit ajitatif ve kimi vakit kurgusal ve çok yorumlanmış görsel metinler ne yazık ki bu imgeleri tüketenlerin radikal eğilimlerine hitap ediyor ve rasyonel değil dürtüsel yaklaşımlara yer hazırlıyor. Bu nedenle foto muhabirin hem teknik açıdan donanımlı hem de imgelerin izleyenler üzerinde yaratabileceği tesirler konusunda etik hassaslığa sahip biçimde yetişmesi büyük ehemmiyet taşıyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |