Cuma, Mayıs 27Önemli Haberler

Prof. Dr. Sinan Canan: “Maneviyat vazgeçilemez ve devredilemez bir ihtiyaç…”

Üsküdar Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Mecazdan Hakikate Aşk Milletlerarası Sempozyumu pek çok farklı alandan uzmanı bir ortaya getirdi. Sempozyumun üçüncü gününde konuşan Prof. Dr. Sinan Canan, maneviyat sözünün köken olarak manaya dair manasına geldiğini belirterek maneviyatın susuzluk üzere giderilmesi gereken, vazgeçilemez ve devredilemez bir muhtaçlık olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sinan Canan, insanın belirli bir mevzuda aşk ve tutku ile çalıştığında günlük hayatta çok fazla başvurduğu mantık ve düşünme düzeneklerinin büyük oranda devre dışı kaldığına dikkat çekti.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından birlikte düzenlenen Mecazdan Hakikate Aşk Milletlerarası Sempozyumu üçüncü gününde kıymetli isimleri ağırladı.

Cemalnur Sargut: “Her şey aşktan doğuyor”

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda gerçekleşen sempozyumun üçüncü gününün açılış konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, Kerim Vakfı Kurucu Üyesi Cemalnur Sargut yaptı. Cemalnur Sargut, üç gün boyunca devam eden sempozyumun çok verimli geçtiğini belirterek “Aslına bakarsanız neler söylendi ancak hiçbir şey de söylenemedi. Ne söylenebilir ki aşk hakkında? Her şey aşktan doğuyor.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan ise çevrimiçi katıldığı Mecazdan Hakikate Aşk Milletlerarası Sempozyumu’nda insan yapısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Sinan Canan: “Zor alaka yoktur, az aşk vardır”

Aşk sıkıntısı hayatımızın merkezinde olmadığı sürece güçlü bir ömür yaşadığımızı belirten Prof. Dr. Sinan Canan, “Özellikle öğrenciler içinde bulunduğumuz bu vakitte öğrenme, çalışma ve motivasyonlarını sürdürebilme üzere bahislerde sıklıkla sorun yaşıyorlar. Bu üzere durumlarda sıklıkla tekar ettiğim bir kelam var: “Zor bağ yoktur, az aşk vardır.” İnsan; önünde rastgele bir pürüz bulunduğu vakit insanlığı ortaya çıkan, o pürüzü aşmak için kendisinin bile varlığını bilmediği birtakım potansiyelleri dünyaya yansıtabildiği vakit varlığını hissedebilen enteresan bir canlı. İnsan, dünyaya imkansızı bir halde becermeye gelmiş bir canlıya benziyor.” dedi.

Prof. Dr. Sinan Canan: “Büyüdükçe maneviyatın muhtaçlık olduğu fark ediliyor”

Mananın buharlaştığı, bilginin artık ayırt edilemez kadar çoğaldığı ve insanların başlarının çok karıştığı bir devirde bir insanı tekrar ele almanın her vesile ile çok değerli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sinan Canan, “Tasavvuf üzere bir kadim gelenek penceresinden insanın çok değerli tarafları masaya yatırılıyor. Yetişme ve geldiğim kültür itibariyle yüklü olarak maneviyatın çok değerli olduğu bir topluluktaydım. İnsanların lisanlarından dökülen hususlar ve meseleler maneviyata dayalıydı. Bunun sağladığı ruhi huzur öteki bir bahis lakin biraz büyüdükçe maneviyatın çok kıymetli bir muhtaçlık olduğu ferdî olarak da fark edilebiliyor.” tabirlerini kullandı.

Prof. Dr. Sinan Canan: “Maneviyat muhtaçlığı vazgeçilemez ve devredilemez”

Maneviyat muhtaçlığının vazgeçilemez ve devredilemez bir susuzluk misali giderilmesi gerektiğinin fark edildiğini söz eden Canan, “Ama o gereksinimi hakikat bir halde giderebilmenin yollarını bulmak maharet istiyor. Dünyada şu an bulunan bütün inanç sistemleri, bütün anlatılar ve yeniçağ dinleri de dahil olmak üzere çabucak hepsi aslında insanın maneviyat arayışına ve muhtaçlığına birtakım karşılıklar oluşturabilmek için bir gayret içerisindeler. Manevi sözü köken olarak manaya dair manasına geliyor. ‘Bütün olan bitenlere, hayatta yaşadıklarımıza biz nasıl bir mana yüklüyoruz, nasıl bir mana veriyoruz ve neden bir mana vermek zorundayız?’ soruları maneviyat sorununda büyük öykünün anlaşılabilmesi için bir giriş kapısı diye düşünüyorum.” dedi.

Prof. Dr. Sinan Canan: “İnsan vücudu 7 yılda bir yenileniyor”

Prof. Dr. Sinan Canan, vücut ve beyin dediğimiz yapının bir yere kadar öteki canlılarla çabucak hemen birebir özellikleri sergilediğini söyledi ve kelamlarına şöyle devam etti: “Temel yapı taşlarımız, çalışma biçimlerimiz, metabolik sistemlerimiz ve kimyasal tepkilerimiz neredeyse birebir. İlaç araştırmalarında hayvanlara muhakkak birtakım kimyasal unsurlar enjekte edip onların insanlardaki tesirlerini de öngörebilir duruma gelebiliyoruz. Onların fizikî yapıları bize çok benzediği için onlardaki kimyasal etkileşimlerin çabucak hemen aynısının insan beyninde de olduğunu varsayıyoruz ve ekseriyetle de bu türlü oluyor. Bu benzerlikler üzerinden yola çıkarak tanımı yapıyoruz lakin yalnızca o materyalden ibaret olmayan tarafınızın olmadığını da farketmeye başlıyoruz. Öncelikle bütün varlık açısından ele aldığımızda; neden biz yalnızca vücuttan ibaret değiliz konusu aklıselim baktığımızda çabucak karşımıza çıkabilecek fizikî bilgilerden geliyor. ‘Ben’ diye baktığımız vücut yaklaşık 7 yılda bir yenileniyor. Kimi organlarımız haftalık, kimileri ise yıllık olarak yenileniyor. Vücut bütün hücreleri, atomların molekelleri ile değişiyor. Yani on sene evvelki benliğimiz ile birebir vücuda sahip olmuyoruz. Ancak benliğimiz devam ediyor.”

Prof. Dr. Sinan Canan: “Bedene yalnızca ‘ben’ demek mantıklı yaklaşım değil”

Sahip olduğumuz vücudun dünyada yaşarken yediğimiz ve içtiğimiz şeylerden toparladığımız materyal ile yapıldığını belirten Prof. Dr. Sinan Canan, “Biz dış dünya ile olan maddesel ilgimizle bir vücudun devamlı inşasına direkt ya da dolaylı olarak kaynak sağlıyoruz. Vücuda yalnızca ‘ben’ diyecek olduğumuzda dünyadan geçerken topladığımız bir yığına ben demiş oluyoruz. Bu birinci etapta gerçek görünse de çok mantıklı, makul ya da sağduyulu yaklaşım değil. Biraz yakından bakıldığında tuhaflık olduğu görülebiliyor.” diye konuştu.

Prof. Dr. Sinan Canan: “İnsan aşkla çalıştığında şaşırtan performanslar gösterebiliyor”

Son yıllarda müspet psikolojide ve insanın uç durumlardaki ruhsal halleri ile ilgili araştırmalarda enteresan düzenekler keşfetmeye başladıklarını söz eden Canan, “Örneğin bir insan aşikâr bir mevzuda aşk ve büyük bir tutku ile yıllar boyunca çalıştığında o problem ile ilgili karşısında yeni bir zorluk, meydan okuma seviyesi çıktığında birikimlerini devreye sokmak için o denli bir zihinsel moda geçiyorlar ki buna akış modu deniyor. Akış modu psikolojide çok değerli araştırma bahislerinden bir tanesi. İnsanların kendilerini bile şaşırtan performanslar göstermelerine sebep oluyor. Kendi varlık seviyesini aşabilmesini sağlayan değişik kabiliyetlerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bildiğimiz kadarıyla öteki canlılarda bu türlü bir şey yok. Onu da ne kadar kullanabiliyoruz bu da farklı bir sorun.” dedi.

Prof. Dr. Sinan Canan: “Akıl ve mantık sistemleri devre dışı kalıyor”

Prof. Dr. Sinan Canan, ‘Akış; rastgele bir işe başlandığında vaktin nasıl geçtiğinin unutulması, günlerin nasıl geçtiğinin takibin kaybedilmesi, açlığın ve susuzluğun hatırlanmamasını tezahür ediyor.’ dedi ve kelamlarını şöyle tamamladı: “Bizim kültürde Hz. Mevlana’dan aşkın tanımı ‘insanın rahatını, huzurunu ve iştahını kaçıran şey’ diye alıntılanıyor. Tam olarak insanın aşkla bir şeye dalması ve onda kaybolmasına benzeyen bir öykü tasvir ediliyor. Bu türlü olduğunda da insanların bilhassa günlük hayatta çok fazla başvurdukları mantık ve düşünme sistemleri büyük oranda devre dışı kalıyor. Akıl ve mantık yürütme sistemleri süreksiz bir müddet tatile alınıyor, bu tatil sayesinde de insan benliğine yerleştirdiği o tecrübesi manisiz, tereddütsüz ve takılmasız olarak hayatına sermeye başlıyor. Yaptığı iş her neyse enteresan bir performans göstermeye başlıyor.”

Prof. Dr. Reşat Öngören, Osmanlılar’da Aşk-ı İlahi Anlayışının Temellerini ele aldı

Sempozyumun üçüncü günü öğlenden evvelki oturumunda Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Reşat Öngören, “Osmanlılar’da Aşk-ı İlahi Anlayışının Temelleri” başlıklı bildiriminde Osmanlı öncesindeki devirden başlayarak Osmanlı periyodundaki tasavvuf düşünürlerinin ilahi aşkla ilgili görüşlerinden örnekler verdi. Prof. Dr. Öngören, Osmanlı periyodunun tasavvuf açısından en üst noktalarda ilerlediğini kaydetti.

Prof. Dr. Emine Yeniterzi, Şeyh-i San’an’ın kıssasını ve sembolleri anlattı

Öğlenden evvel gerçekleştirilen panelin başkanlığını yapan Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Emine Yeniterzi, “Aşk Yolunda Terkin Sembolü: Şeyh-i San’an” başlıklı sunumunda Hristiyan bir kıza aşık olan Şeyh-i San’an’ın öyküsünü anlattı. Prof. Dr. Emine Yeniterzi, bu öyküde geçen sembollerin manalarına ait açıklamalarda bulundu.

Dr. Öğretim Üyesi Eylül Yalçınkaya: “Genç jenerasyonlara daha güzel anlatılmalı”

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nden Dr. Öğretim Üyesi Omneya Ayad’ın “Aşk ve Günahın Paradoksal İlgisi: İbn Acibe’nin el Bahru’l Medid İsimli Tefsirinde Aşk Yorumu” başlıklı sunumuyla katıldığı panelde, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nden Dr. Öğretim Üyesi Eylül Yalçınkaya ise “Mesnevi-i Manevide Aşıklar Sembolizmi” başlıklı konuşmasında Mevlana’nın ilahi aşka bakışını kıymetlendirdi. Dr. Öğretim Üyesi Yalçınkaya genç nesillerin Hazreti Mevlana ve Yunus Emre’yi daha yeterli tanıması için daha çok anlatılması gerektiğini söyledi.

Panel Şırnak Üniversitesi Tasavvuf İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. İbrahim Baz’ınAşkın Kimyasına Dair: Mem u Zin Kıssasında Aşkın Boyutları ve Aşığın Eşikleri” başlıklı sunumuyla sona erdi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın konuşmasıyla sona erecek

Sempozyum Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, İdare Üst Şurası Lideri Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın yapacağı “Aşk lisanı mi? Acz, Fakr gereksinim lisanı mi?” başlıklı konuşmasıyla devam edecek.

Sempozyum ÜÜ TV ve Üsküdar Üniversitesi resmi Youtube kanalında da canlı olarak yayınlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |