Pazartesi, Mayıs 23Önemli Haberler

Türkiye’de “Etki Yatırım”ları Artıyor

Tesir Yatırımı, şirkete, tertibe yahut sermayeye yapılan bir yatırımın finansal getirisinin yanı sıra ölçülebilir toplumsal ve çevresel tesir yaratan yatırımlardır. Tesir yatırımında kar hesaplarının yanında toplumsal ve çevresel yarar da büyük kıymet taşıyor. Bir tesir yatırımı olan WorqCompany’nin Kurucu Ortağı Cem Baytok Türkiye’de tesir yatırımı ile ilgili çalışmaları ve hususun ayrıntılarını anlattı.

Tesir Yatırımı nedir?

Tesir yatırımı finansal getiri elde etmenin yanısıra toplumsal ve çevresel yarar elde etmeyi amaçlayan işletmelere yapılan yatırımı tanımlar. Yatırımınızı planlarken kâr hesaplarının yanında yatırımın toplumsal yahut çevresel yararlarını da bütçenize dahil ederseniz yatırımınız size hem finansal kârlılık, hem de toplumsal yahut çevresel bir bedel olarak geri dönecektir. Tesir Yatırımı, yatırım bütçesi yapılırken kullanılan bir filtre misyonu görür.

Türkiye’de Tesir Yatırımı

Türkiye’de teknik tarifiyle tesir yatırımları 2016 yılı ile birlikte idacapital’ın tesir yatırımcısı olarak yaptığı yatırımlarla başladı. Buna ek olarak bankaların bilhassa pak teknolojiler ve yeşil iktisat için sağlamaya başladığı finansman tahlilleri de çevresel tesir sağlayan tesir yatırımları sınıfında borç finansmanı içerisinde farklı bir alan oldu. Münasebetiyle sermaye yatırımları ve borç finansmanı yatırımları Türkiye’de yaklaşık 10-15 yıllık bir çerçeveyi kapsıyor.

Farkındalık artıyor

Tesir yatırımı ve yatırımcıları farkındalığın artması ile birlikte çoğalmaya başladı. idacapital’in yanı sıra yeni yatırım fonları kurulmaya başladı. Türkiye’de toplumsal yarar sağlanabilecek küçük işletmeler için, finansman sağlayan tahliller, eğitim, sıhhat, finansal teknolojiler, finansal kapsayıcılık ve dijital kapsayıcılık üzere alanlarda geniş bir spektrumda tesir yatırımları gerçekleşiyor ya da gerçekleşme potansiyeli var diyebiliriz.

Her işletme bu hususta gaye belirleyebilir

Finansal getiri elde etmenin yanı sıra bir işletme, yaratma potansiyeli olduğu toplumsal ve çevresel tesirin farkında olup bunu da idare yahut stratejik amaçları içerisine alırsa klasik dallar içerisinde gördüğümüz ya da yeni kurulan işletmeler içerisinde gördüğümüz pek çok faaliyette tesir yaratan bir işletme haline dönüşebilir. Bunun örneklerini eğitimde, sıhhatte ve pek çok alanda görmek mümkün. Yani piramitin orta ve altında ömür gayreti veren, toplumun az gelirli bölümüne sunulan hizmet ve eserleri daha düşük maliyetlerle ve daha kaliteli bir biçimde verebilecek her türlü işletme bu mottosundan vazgeçmediği sürece aslında teknik olarak tesir yaratan bir işletmedir diyebiliriz.

Piramitin orta ve altı kıymetli

Aslında klâsik iş modellerinin içerisinde pek çok servis piramitin orta ve altına odaklanmak durumunda. Zira nüfusumuzun büyük kısmı az, düşük ya da orta gelirli bir nüfus. Hasebiyle toplumsal ve çevresel getiriyi de şuurlu bir biçimde operasyonların içerisine almış şirket sayısı ya da buna operasyonlarını dönüştürme kararı almış şirket sayısının giderek artacağını düşünüyoruz. Bu oran iktisat içerisinde şu anda 5’lerdeyken ekonomimizin yarısından büyük bir boyutu önümüzdeki 10 ya da 15 yıllık periyot içerisinde potansiyel olarak tesir yatırımları ya da tesir yaratan işletme haline dönüşebilir.

Tesir yatırımında yeni oyuncular var

Tesir yatırımında bilhassa erken etap yatırımları değerli. idacapital bu alandaki birinci venture capital yatırımları yapan fon yöneticisiydi. Akabinde şimdi daha yatırımlarına başlamamış, bu yıl içerisinde kurulacak birkaç oyuncunun da piyasaya gireceğini görüyoruz. Özetle tesir yatırımları aslında bilhassa start-up ekosisteminde, venture capital alanında küçük işletmelere yapılan yatırımlar olarak daha ön plana çıkıyor. Öteki tarafta büyük bankalar tarafından yenilenebilir güç projelerine sağlanan finansman paketleri de görece tesir yatırımları içerisinde tanımlanabilir.

Tesir yatırımının şirketlere olumlu yararı var

Bir işletmenin varlığının emeli yalnızca para kazanıp iştirakine kıymet yaratmak olmamalı. İşletmenin ikincil gayesi birebir vakitte içinde bulunduğu topluma toplumsal ya da çevresel müspet tesir yaratmak olmalı. Bu perspektiften bakarsak işletmelere yapılan tesir yatırımları işletmelerin kendilerini bu alanda düzgüne gerçek dönüştürmeleri için bir katalizör. Münasebetiyle işletmelerin büyümek için finansman muhtaçlığı var. Tesir yaratan bir işletmenin finansa daha kolay erişebildiği bir ortamda doğal olarak toplumsal ve olumlu tesir yaratan işletme sayısı da aratacaktır. Münasebetiyle burada bir döngü var. İçerisine yatırım yaptığımız tesir yaratan işletme sayısı artacak, bunun artabilmesi için oraya daha çok yatırım yapacağız ve kendi içerisinde aslında bu iktisat giderek büyüyecek.

WorqCompany tesir yatırımı alan ve tesir yaratan bir işletme

WorqCompany tesir yatırımı alan bir işletme, münasebetiyle tesir yaratan bir işletme. Sağladığı servis ve ulaştığı müşteri kitlesi mikro ve küçük işletmeler. Mikro ve küçük işletmeler bir iktisat içerisinde bilhassa Türkiye üzere gelişmekte olan bir ülke için ekonomik büyümenin en büyük sürükleyicisi. Türkiye’de 2 milyon 500 binin üzerinde mikro işletme var ve bu dijital iktisat içerisinde mikro işletme sayısı giderek artıyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu sisteme 1 milyona yakın mikro işletmenin katılacağını öngörüyoruz. Mikro işletme tarifinde freelancer’lar , kişisel çalışan beşerler, pazar yerlerinde satış yapan tacirler üzere pekçok insan yer alıyor. Bu işletmelerin en büyük sorunuysa finansa erişim. WorqCompany gerideki iş modeliyle bir taraftan bu işletmelerin operasyonel masraflarını minimize edip işe girişlerini kolaylaştırırken, sağladığı yeni finansal tahlilleriyle birlikte finansa erişim konusunda büyük bir boşluğu dolduruyor. Bu boyutuyla 2025 yılındaki maksadımız yaklaşık 30 binin üzerinde işletmenin finansa erişim sorununu çözerek ekonomik büyümeye katkı sağlamak ve yaklaşık 200-250 bin civarında insanın hayatında ölçülebilir bir olumlu tesir yaratmak.

Bayanlara ve gençlere yönelik büyük kolaylıklar var

WorqCompany’nin ana iş modeli gaye kitlesi için iş kurmayı ve finansa erişimi kolaylaşmak. Münasebetiyle aslında fiyat ve hizmet paketleri ile zati içsel olarak 50’ye yakın maliyet azalması sağladığı için bir tesir yarattı lakin bunu olağan ticaretin uzantısı olarak ele alırsak spesifik projeler de bu noktada ehemmiyet taşıyor. Zira bu maksat kitle içerisinde bilhassa tesir yaratmak istediğimiz birkaç tane kısım vardı. Birisi genç teşebbüsçüler, oburu ise bayan teşebbüsçüler. Bilhassa genç ve bayan teşebbüsçüler için şirket kuruluş masraflarını sübvanse ederek kendi ürettiğimiz kampanyalarla 29 yaş altı gençlerin ve bayan girişimcilerin daha kolay şirket kurabilmesine yönelik projeler yürüttük ve bunu da büyüterek devam ettireceğiz. Ayrıyeten bu segment içerisinde bayan girişimcilere sağlanan finansa erişim programları, şirket ve back office hizmetleri, muhasebesinden başlayarak bütün fatura süreçlerindeki dijital ve konvansiyonel hizmetlerin bir paket olarak sunulduğu platformumuz girişimcilerin işlerini kolaylaştırdı. Sağlanan eğitimlerle iş yapışları daha verimli hale geldi. Bunu da ölçülebilir sonuçlarla gördük.

Bayan girişimcilerin işletmeleri daha süratli büyüyor

KOSGEB datalarına nazaran bayan girişimcilerin içerisinde bulunduğu işletmelerin büyüme oranları 1’lerdeyken WorqCompany içerisindeki işletmelerde bayan teşebbüsçüler 25’e varan satış artışları ve büyüme oranları yakaladılar. Oransal olarak bakarsak Türkiye’de bayan girişimcilerin bilhassa start-up’larda erkeklere oranı 14’te kalırken, WorqCompany içerisinde bayan girişimcilerin kurduğu işletme sayısı 26’ya çıktı. Bu sayılarda aslında genderless dediğimiz rastgele bir cinsiyete öncelik vermeyen bir tesir stratejisiyle ilerliyoruz. Doğal olarak bayan teşebbüsçü sayısı az olduğu için bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz. Oradaki gayemiz bu oranları 30’un üzerine çıkarabilmek. Buna birinci yılda çok yaklaştık lakin ikinci yılda bunun üzerine çıkacağız.

Mültecilerin iktisada entegrasyonu

WorqCompany olarak bilhassa finansa erişim tarafında sağlanacak olan yeni hizmetlerle toplumun daha gerilim altındaki kümelerine, farklı kurumlarla işbirlikleri yaparak tahliller sağlayabilir hale geleceğiz. Bayan ve genç teşebbüsçüler bunlardan bir kısmıydı. Ülkenin muhakkak kentlerindeki girişimcilere yönelik İstanbul Kalkınma Ajansı ile işbirliği yaparak çalışmalar yürütüyoruz. Keza mültecilerin iktisada entegrasyonu konusunda potansiyel olarak yeni projeler üretme çalışmalarımız ve hazırlıklarımız var. Ve son kısımda yalnızca ülke içerisindeki ticareti değil bu küçük işletmelerimizin ihracat yapabilmesine yönelik de çalışmalar yürütüyoruz.

Maksadımız 200 binin üzerinde beşere yarar sağlamak

Genderless bir pazar ve iktisada katkı sağlamak için yaptığımız çalışmaların yanısıra yaratacağımız en büyük tesir bu servis verilen mikro işletme sayısının 10 binlere ulaştırılması ve en büyük sorunları olan finansa erişimi çözebiliyor olmak. Yaklaşık 100 milyon doların üzerinde bir finansman kaynağını bu küçük işletmelere verebilecek bir platform yaratabilmek için çalışıyoruz. Ve bu küçük işletmeler içerisinden sağlanan finansmanla yaklaşık 200 binin üzerinde insanın yarar sağladığı ve hasebiyle hayatlarına olumlu tesir yaptığımız ve bunları ölçebildiğimiz bir noktaya ulaşmak istiyoruz. Buradaki gayemiz bunu en geç 2026 yılında hayata geçirmek.

WorqCompany milletlerarası bir iş modeli olacak

WorqCompany’nin iş modeli yalnızca Türkiye için geçerli değil. Aslında gelişmekte olan pek çok piyasada ve hatta gelişmiş piyasaların içerisindeki belirli segmentler için de bir servis modeli. Bilhassa ölçeklenebilir büyüyen bir toplumsal tesir yaratma potansiyeline sahip. Bu yüzden örneğin UNDP kalkınma programıyla işbirliği yaptığımız projeler oluyor. Önümüzdeki periyotlarda Doğu ve Batı Afrika’daki ülkelerde WorqCompany modelini replike etmek için çalışmalar yapacağız. Lakin WorqCompany’nin olağan büyüme trendi Doğu Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği içerisinde bu iş modelini replike ederek gitmek olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |