Cuma, Mayıs 27Önemli Haberler

BDDK düzenlemesi Resmi Gazete’de! Dijital banka devri başlıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) “Dijital Bankaların Faaliyet Temelleri ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin gayesi, yalnızca elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları üzerinden hizmet veren şubesiz bankaların faaliyetlerine ve bankacılık hizmetlerinin finansal teknoloji şirketleri ve başka işletmelere bir servis modeli olarak sunulabilmesine ait tarz ve asılların belirlenmesi olarak gösterildi.
Buna nazaran, dijital bankalar, bu Yönetmelikte ya da ilgili alt düzenlemelerde aksi belirtilmediği sürece, mevduat ya da iştirak bankası olmalarına nazaran, kredi kuruluşlarının gerçekleştirebileceği tüm faaliyetleri yerine getirebilecekler. Dijital bankalar, Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde kredi kuruluşlarının uymakla yükümlü olduğu tüm mevzuat kararlarına ek olarak bu Yönetmelikte yer verilen kararlara de uymakla yükümlü olacaklar.

Dijital bankalar hangi alanlarda faaliyet gösterebilecek

Dijital bankaların kredi müşterileri, sadece finansal tüketicilerden ve KOBİ’lerden oluşabilecek.

Dijital bankaların, bankalar ortası piyasalarda ya da para ve sermaye piyasalarında faaliyet göstermek suretiyle Kanunun 48 inci unsurunda kredi olarak sayılan süreçler gerçekleştirmesi, öteki bankalara kredi kullandırması, KOBİ boyutunu aşan işletmeler için döviz kredisi kullandırması birinci fıkraya terslik teşkil etmez. Dijital bankalar, KOBİ boyutunu aşmayan işletmelere hizmet sunmaya başladıktan sonra, kelam konusu işletmelerin KOBİ boyutunu aşması durumunda, kelam konusu işletmeler yine KOBİ boyutu sonlarına dâhil oluncaya kadar sırf, bu fıkrada KOBİ boyutunu aşan müşterilere sunulabileceği belirtilen hizmetleri sunabilecekler.

Yönetmeliğe nazaran, öbür faaliyet kısıtlamaları şu formda olacak:

“Dijital bankalar genel müdürlük ile genel müdürlüğe bağlı hizmet üniteleri dışında muhabirlik, acentelik, temsilcilik üzere her ne isim altında olursa olsun teşkilatlanmaya gidemez, fizikî şube açamaz, genel müdürlüğe bağlı hizmet ünitelerini maksadı dışında fizikî şube üzere kullandıramaz, dijital ortamda gerçekleştirilecek olanlar hariç kiralık kasa ve emanete alma süreçleri ile saklama hizmetlerini sunamaz. Bir şube üzere kullanılmadığı surece 6 ncı unsur uyarınca müşteri şikâyetlerini ele almak emeliyle fizikî ofisler oluşturulması, pazarlama hizmetleri kapsamında alınan hizmetler de dâhil olmak üzere Takviye Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olarak dayanak hizmeti kuruluşlarından müşteri ile yüz yüze bağlantı kurulacak halde hizmet alınması ya da elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanallarında başlayıp bu kanallarda fiili imkânsızlık nedeniyle tamamlanamayan ve 6 ncı hususta belirtilen fizikî erişim noktalarından da gerçekleştirilemeyen süreçlerin dijital bankanın kendi çalışanı ya da takviye hizmeti aldığı kuruluş çalışanı vasıtasıyla müşteri ile yüz yüze bağlantı kurularak tamamlanması, bu fıkra kararlarına karşıtlık teşkil etmez.

Dijital bankaların, bir müşterisine kullandırabileceği, kredi kartları ile gerçekleştirilen harcamalar ve nakit çekimleri ile kredili mevduat hesapları hariç olmak üzere, teminatsız nakdi tüketici kredilerinin toplamı, ilgili müşterinin beyan edilen ve dijital bankalarca teyit edilen aylık ortalama net gelirinin dört katını ve müşterinin aylık ortalama net gelirinin tespit edilememesi halinde on bin Türk Lirasını aşamaz. Şura bu kararda belirtilen oran ve meblağı değiştirmeye yetkilidir. Gelirle kontaklı kelam konusu meblağ denetimleri, dijital bankanın sırf kendi müşterilerine yönelik kullandırdığı krediler için gerçekleştirilir. Dijital bankaların, müşterileri hakkında müşterinin kredi ödeme performansı, varlık ve yükümlülükleri, öbür bankalarca bu bireylere tahsis edilen kredi kartı limiti, ekonomik ve toplumsal statüsü, eğitim seviyesi, yaşı ve gibisi ödeme gücünün değerlendirilmesinde tesirli olabilecek konulara ait alacakları beyan ve temin edecekleri evraklar çerçevesinde, objektif kriterlere dayanmak kuralıyla kendi gelir kestirim modellerini kullanarak yapacakları değerlendirmeler sonucunda tespit edecekleri gelirler, bu fıkrada belirtilen gelir teyidi niteliği taşır. Kelam konusu gelir tespitine destek teşkil eden doküman ve kayıtların kontrole hazır bulundurulması ve dijital bankanın kullandığı gelir kestirim modellerinin bu evrak ve kayıtlara nazaran makul ve dengeli sonuçlar üretmesi kuraldır.

23/2/2016 tarihli ve 29633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sistemik Kıymetli Bankalar Hakkında Yönetmeliğe nazaran ikinci kümede yer alan sistemik kıymetli bankalara uygulanan sistemik kıymetli banka tamponu, anılan Yönetmelikte düzenlenen yöntem ve asıllara nazaran dijital bankalar için de kıyasen uygulanır.

Dijital bankanın, faaliyet müsaadesi sürecinde ya da faaliyet müsaadesi aldıktan sonra 9 uncu hususta belirtilen faaliyet müsaadesi için gerekli minimum ödenmiş sermaye meblağını, nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş olmak üzere, iki milyar beşyüz milyon Türk Lirasına çıkarması halinde, dijital bankanın yapacağı müracaat üzerine Konsey, yeni durumda risklerini yönetebileceğine kanaat getirdiği dijital bankalar için bu hususta yer verilen faaliyet kısıtlamalarının büsbütün ya da uygun göreceği bir geçiş planı çerçevesinde kademeli olarak kaldırılmasına karar verebilir. Müracaatın Şuraca uygun görülerek faaliyet kısıtlarının büsbütün kaldırılması sonrasında, dijital bankanın, bu hususta yer verilen faaliyet kısıtlamalarına tabi olmaksızın, başka kredi kuruluşlarının yapabileceği tüm bankacılık faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmesi mümkün hale gelir. Şura bu fıkrada yer verilen ödenmiş sermaye meblağını artırmaya yetkilidir.

En az bir fizikî ofis kuralı aranacak

Dijital bankaların, müşteri şikâyetlerini ele almak üzere en az bir fizikî ofis kurması mecburî olacak.

Dijital bankalar kendi kuracakları ATM ağları ya da öbür ATM ağları üzerinden müşterilerine hizmet sunabilecek.

Dijital bankalar, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile 6493 sayılı Kanun uyarınca ihraç edecekleri ödeme araçlarını kabul etmek üzere kendileriyle muahede yapan işyerleri vasıtasıyla, müşterilerine nakit çekim ya da ön ödemeli ödeme araçlarına bakiye yükleme hizmeti verebilecek. Kelam konusu hizmetlerin sunulması esnasında, fiyat bilgisini de içermek suretiyle sürecin gerçekleştirildiğinin teyit edildiğini gösterecek halde, müşteriye ödeme araçlarının kabul edildiği POS aygıtları üzerinden kâğıt ortamında ya da internet ve taşınabilir bankacılık dağıtım kanalları üzerinden sorgulama ve görüntüleme imkânı verecek biçimde elektronik ortamda, nakit ödeme ya da bakiye yükleme evrakının bir nüshasının sunulması mecburî olacak.

-Hizmet Sürekliliği Taahhüdü..

Dijital bankalar, sunmakta oldukları elektronik bankacılık hizmetleri için, her bir dağıtım kanalı bazında, taahhüt edilen süreklilik yüzdesi bedellerini internet sitelerinin ana sayfasında görünecek formda ilan edecekler. Dijital bankaların internet bankacılığı ve taşınabilir bankacılık dağıtım kanalları için taahhüt edilen süreklilik yüzdesi %99,8’den daha düşük bir paha olamayacak.

Dijital bankalar, sunmakta oldukları elektronik bankacılık hizmetleri için, her bir dağıtım kanalı bazında, taahhüt edilen ve gerçekleşen MTBF, MTTR ve süreklilik yüzdesi kıymetlerini Kurumun belirleyeceği yordam ve temellere nazaran raporlamakla yükümlü olacaklar.

Kuruluş ve Faaliyet Müsaadesi Genel Koşulları

Dijital bankaların kuruluş ve faaliyet müsaadesi genel kaideleri, İTİY’de bankaların kuruluş ve faaliyet müsaadesi almalarına ait yer verilen kurallar olacak. Bu Yönetmelikte dijital bankaların kuruluş ve faaliyet müsaadesi kurallarına ait yer verilen kararlar, İTİY’de yer alan kararlar gizli kalmak üzere ek kararlar olarak uygulanacak.

Müracaat sahibinin hâkim ortaklarının teknoloji, elektronik ticaret ya da telekomünikasyon hizmetleri sunan hukukî bireyler olması durumunda, Şura kelam konusu hâkim ortak hukuksal şahısların ya da bu hukukî şahısların denetimini elinde bulunduran gerçek ve hükmî bireylerin Türkiye’de yerleşik olmasını ve Türkiye’de yerleşik bireylerin borçluluk durumu ve mali gücüne ait ellerinde bulundurdukları risk bilgilerini paylaşmaya yönelik olarak Risk Merkezi ile bilgi alışverişi mukavelesi imzalamış olmalarını kural koşabilecek.

Bir cevap yazın

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |