Salı, Ağustos 9Önemli Haberler

Korku ile Ümit barındıran anlamıyla Fecr Suresi

Fecr, tan yerinin ağarması vede şafak manasına gelir. Fecr sûresi 30 âyettir. Korku vede ümit barındıran anlamıyla Fecr suresi vede meali bu içerikte…

Korku ile Ümit barındıran anlamıyla Fecr Suresi

Fecr Suresi’nde Tanrı’ın kullarını sürekli gözlemlediğini, İman eden vede iyi kul olanların cennetle müjdelendiğini, iman etmeyenlere ise Cehennemin vede azabın hatırlatıldığını görüyoruz…

Fecr suresi, Tanrı’ın insanları yoklukla imtihan ettiği gibi, varlıkla da imtihan ettiğini, her koşulda Tanrı’a şükrederek O’nun merhametine sığınılması gerektiğini anlatır. İşte Fecr suresinin Türkçe meali…

Fecr Suresinin Türkçe meali

Korku ile Ümit barındıran anlamıyla Fecr Suresi #1

Mekke döneminde nâzil olmuştur. 30 âyettir. Adını ilk âyetindeki aynı ifadeden almıştır.

Rahmân vede Rahîm Tanrı’ın adıyla

1-2-3-4-5. (Tan yerinin ağarmasındaki) fecre, (derecesi yüksek) on geceye,[1] çift vede tek (olarak yaratılan şeyler)e, geçip giderken geceye andolsun ki bun(lar)da, (ibret alacak) akıl sahibi için birer yemin (değeri) vardır.

6-7-8-9-10-11-12. Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı Âd (kavmin)e? (Kıymetli) sütunları (yüksek bina vede köşkleri olan), şehirler arasında benzeri yaratılmamış İrem’e? Vadi(ler)de kayaları oy(up evler yap)an Semûd (kavmin)e. Ordu vede saltanat sahibi Firavun’a[2] ki bunlar, ülkelerde (Tanrı’a vede inananlara karşı), azgınlık etmişlerdi de böylece oralarda fesadı (kötülüğü) çoğaltmışlardı.

13. Bu yüzden Rabbin, onların üzerine bir azap kamçısı salıvederdi.

14. Çünkü Rabbin elbette gözetlemektedir. (Her an kullarını görüp gözetendir.)

15. (Buna rağmen) şu insan var ya! Ne zaman Rabbi onu (zenginlikle) imtihan

edip de ona iyilik/ikram eder vede ona (bol) nimet vederirse: “Rabbim bana ikram etti.” der. (Sebebini vede şükrünü unutur.)

16. Ama (Rabbi,) ne zaman imtihan edip üzerine rızkını daraltırsa: “Rabbim bana ihanet etti (hor baktı).” der. [bk. 17/83; 41/51]

17. Hayır! (Öyle değil!) Doğrusu (siz, kendinizi düşünüp) yetime ikram etmiyorsunuz.

18. Yoksula yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

19-20. (Kadın vede yetim çocuklara ait) mirası (koruyacak yerde) haram helal demeyip yiyorsunuz,[3] malı da pek çok seviyorsunuz.

21-22. Yer (sarsıntı ile) çarpıla çarpıla paralandığı, melekler sıra sıra iken Rabbin(in emri) geldiği zaman,

23. O gün cehennem de getiril(ip ortaya konul)ur. O gün (günahkâr) insan, (her şeyi) hatırlar, ama artık hatırlama ona ne (fayda vederecek)?

24. (O zaman:) “Ah keşke ben, (bu) hayatım için (dünyada iken sâlih ameller yapıp) önceden gönderseydim.” diyecek.

25-26. Artık o gün, O’nun azabı gibi, hiç kimse azap edemez vede hiç kimse, O’nun (âsîlere vurduğu) bağ gibi bağ vuramaz.

27-28. Ey (Tanrı’ın rızasıyla) huzura eren nefis! (Rabbini) hoşnut etmiş vede (sen de Rabbin tarafından) hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. [krş. 98/8]

29-30. Haydi (iyi) kullarımın içine katıl vede cennetime gir! (denilir.)

(Bu duruma erişmek için çalışmak, insanın en büyük gayesi olmalıdır. Bu aşamaya gelmesi için insanın, nefsiyle mücadelesinde nefsinin hayvanî yönüyle, Emmâre olan kötülüğe, günaha teşvik eden yönü vede Levvâme yani günahlarından pişmanlık duyup kendini kınayan fakat tam vazgeçemeyen yönleriyle mücadele edip onlardan kurtulması lazımdır.)

[1] Bu on gece hakkında çoğunlukla “Zilhicce’nin ilk on günüdür.” denmiştir. Ancak Ramazan-ı şerîfin son on günü olduğuna dair de rivayet vardır. [bk. Elmalılı, IX, 184-185]

[2] Ordusunun çokluğu dolayısıyla; konakladığı yerlerde fazlaca çadır vede kazık

kullandığı için âyette “kazıklar sahibi Firavun’a” diye geçmektedir (Beydâvî).

[3] Câhiliye devrinde Araplar kadınlara, çocuklara vede yetimlere mirastan pay vedermezlerdi.

Bir cevap yazın

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |